Už dlhší čas sa venujem pri predaji nehnuteľností aj forme aukčného predaja, resp. licitácii predajnej ceny. O čo sa jedná? V skratke: Ide o predaj, kedy za určitých podmienok predám nehnuteľnosť svojmu klientovi za vyššiu cenu, akú vôbec požadoval. V danej chvíli je to dokonca najvyššia možná trhová cena - teda maximálna cena, akú je ochotný ponúknuť ktorýkoľvek z potenciálnych záujemcov! A ako to konkrétne funguje?

 

Pri predaji akejkoľvek nehnuteľnosti je možné zvoliť 3 základné cenové stratégie:

1. Predajná cena je nastavená na reálnu úroveň a nehnuteľnosť sa predá záujemcovi, ktorý túto cenu akceptuje. Kritériom pre výber môže byť záujemca, ktorý ako prvý prejavil záujem, alebo ktorý ako prvý absolvoval obhliadku nehnuteľnosti, alebo ktorý disponuje hotovosťou, ... Je na predávajúcom, ako zvolí budúceho kupujúceho, mnohokrát sa nehnuteľnosť predá "prvému vážnemu záujemcovi" a ďalšie obhliadky sa už nekonajú. Jedná sa o najbežnejší predaj nehnuteľnosti realizovaný buď priamo majiteľom, alebo aj väčšinou realitných maklérov. Nespornou nevýhodou je, že sa nedosiahne predaj najvýhodnejšiemu kupujúcemu - ale v podstate komukoľvek, kto bol "prvý". Aj keď za očakávanú cenu...

2. Predajná cena je "prestrelená" a predávajúci od začiatku ráta s tým, že záujemcovia, čo prejavia záujem o jeho nehnuteľnosť, budú chcieť cenu zjednať smerom nadol a on je od začiatku ochotný z ceny zľavniť. Týmto spôsobom predávajú svoju nehnuteľnosť skoro výlučne priamo majitelia. Veľkou nevýhodou je, že značný počet potenciálnych záujemcov na takúto ponuku vôbec nezareaguje kvôli premrštenej cene. Takýto predaj skončí väčšinou "pod cenou" - nehnuteľnosť sa predá za nižšiu cenu, ako by tomu bolo v prípade vhodne zvolenej predajnej ceny hneď na začiatku.

3. Aukčný predaj resp. licitácia predajnej ceny. Túto formu je možné zvoliť v prípade vhodne zvolenej ceny hneď na začiatku, ktorá je na úrovni reálnej trhovej ceny. Modernými marketingovými nástrojmi sa snažím zabezpečiť na nehnuteľnosť dostatočný počet záujemcov, pričom absolvujem obhliadky so všetkými z nich. Akonáhle zostane po ukončení všetkých obhliadok viac vážnych záujemcov, pristupujem k licitácii ceny (aukčnému predaju) - nehnuteľnosť získa ten, kto za ňu ponúkne majiteľovi najvyššiu kúpnu cenu.

 

Aukčný predaj je rozšírenou a obľúbenou formou predaja vo vyspelých krajinách a začína už prenikať aj na Slovensko. Je nesporne najviac férovou metódou, ako vybrať najlepšieho kupujúceho spomedzi viacerých záujemcov - dáva rovnakú šancu všetkým o nehnuteľnosť zabojovať, a to bez ohľadu na to, kto ako prvý na ponuku zareagoval, alebo kto bol ako prvý na obhliadke, alebo kto ako prvý povedal "áno", ... Kritériom pre predávajúceho je v drvivej väčšine práve cena a táto sa stáva aj kritériom výberu pri tejto metóde. Majiteľ takto získa najvyššiu možnú cenu a víťaz aukcie zase svoju vysnívanú nehnuteľnosť.

Je dôležité povedať, že takto dosiahnutá predajná cena je stále cenou trhovou - aj keď maximálnou možnou v danom okamihu. Nejedná sa o cenu, ktorá by bola neprimerane premrštená, vždy totiž vznikne na základe prieniku ponuky a dopytu a to priamo od reálnych záujemcov.

A čo sa týka formy prevedenia aukcie: Robil som už licitácie cien formou SMS aj formou telefonických hovorov so záujemcami. Aktuálne mám pripravenú úplnú novinku - systém elektronickej aukcie! Táto prebieha podľa nastavených kritérií plne automaticky online, v presne určenom čase a záujemcovia o nehnuteľnosť sa jej môžu zúčastniť naozaj odkiaľkoľvek, cez počítač, tablet či mobil. Elektronická aukcia je maximálne transparentná, každé navýšenie ceny sa automaticky zobrazí všetkým ostatným záujemcom a po skončení aukcie je k dispozícii aj protokol, ktorý zaznamenáva celý priebeh aukcie.

Výsledkom je spokojný predávajúci (lebo predal svoju nehnuteľnosť za preukázateľne najvyššiu možnú cenu) aj spokojný kupujúci (lebo získal svoju vysnívanú nehnuteľnosť spomedzi mnohých iných záujemcov práve on). A čo ostatní záujemcovia, ktorým sa nepodarilo uspieť? Tým hľadám ďalej niečo iné, čo by im vyhovovalo - a veľakrát sa z nich stanú moji spokojní klienti aj pri predaji ich vlastnej nehnuteľnosti, pretože tiež chcú získať čo najlepšiu cenu.

 

Formou aukčného predaja / licitácie ceny sa mi už podarilo predať viacero nehnuteľností, vo všetkých prípadoch k spokojnosti svojich klientov. Chcete predať aj vy vašu nehnuteľnosť za "čo najviac"? Rád vám s tým pomôžem :-)

 

Môj certifikát k aukcii nehnuteľností:

certifikat-aukcie

Stiahnite si zadarmo

AKO NAJLEPŠIE PREDAŤ SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ v 7 krokoch

spracovaním osobných údajov